velum, w liturgice rzymskokatolickiej przejrzysta tkanina służąca do ujmowania monstrancji z hostią lub zasłaniania monstrancji wystawionej w Grobie Chrystusa w Wielki Piątek.