ściągacz, tram, poziomy element   => więźby dachowej, zamykający od dołu trójkąt więzara bądź jako ściągacz płatwiowy (spinka) łączący przeciwległe płatwie czy bale, na których opierają się krokwie, bądź jako ściągacz krokwiowy, z krokwiami weń zaciosanymi, leżący w płaszczyźnie więzaru.

ślepy otwór   => blenda.

ślęgowa konstrukcja dachu, dach ślęgowy, system konstrukcji dachu dwuspadowego, składającej się z zespołu poziomych belek, zw.   ś l ę g a m i,   położonych w pewnych odstępach od siebie, równolegle od kamienicy i opierających się na dwóch szczytach; dachy o konstrukcji ślęgowej kryte są zwykle deskami ułożonymi prostopadle do kalenicy.

ślimacznica   => woluta.

śparogi, dekoracyjne zwieńczenie szczytu   => dachów dwuspadowych lub półszczytowych w postaci wysuniętych ponad kalenice bogato rzeźbionych końców krzyżujących się desek przybitych do krańcowych krokwi.

śpichlerz, spichlerz: 1. wiejski budynek służący do przechowywania ziarna, najczęściej drewniany, dwukondygnacjowy, nakryty dachem dwu- lub czterospadowym, z gankami wspartymi na słupach i obiegającymi jedną lub dwie kondygnacje, opatrzony zazwyczaj kilkoma niewielkimi oknami i jednym wejściem; 2. w portach morskich i rzecznych magazyny zbożowe.

śródmieście, centralna dzielnica miasta skupiająca większość funkcji handlowych, usługowych, administracyjnych i społecznych.

śródszaniec, umocnienie obronne budowane wewnątrz większego zespołu lub dzieła obronnego, stanowiące ostatni punkt oporu lub miejsce przygotowania przeciwnatarcia w wypadku przełamania głównego obwodu obronnego.