MUZEUM PRZYRODNICZE im. Prof. Władysława Rydzewskiego
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław.
tel/fax (0-71) 322-50-44, tel. 322-50-41


Kolekcje wiodące to zoologiczna i botaniczna - eksponaty z całego świata, gromadzone od 1814 roku. Największą wartość stanowią kolekcje dowodowe z setkami typów opisowych, zwłaszcza koralowców, wieloszczetów, błonkówek, ślimaków nagich, roślin niższych i wyższych (w sumie ok. 3, 5 mln okazów).

Wystawy stałe:
- "Świat zwierząt" (czasowo zamknięta),
- "Świat roślin",
- "Układ kostny kręgowców",
- "Owady i człowiek".

Oferta oświatowa:
Przewodnik po wystawach umożliwiający nauczycielom przygotowanie lekcji.

Działalność naukowa.
Muzeum jest instytutem Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudnia pracowników o najwyższych kwalifikacjach naukowych. Co roku publikowanych jest kilkadziesiąt prac naukowych w czasopismach o zasięgu światowym jak również książki.

Warsztaty, seminaria, sympozja.
Muzeum jako instytucja uniwersytecka jest placówką związaną z dydaktyką akademicką (wykłady, ćwiczenia, licencjaty, magisteria, doktoraty i habilitacje).

Publikowane są katalogi kolekcji botanicznej (1 tom rocznie). Szczegółowy wykaz publikacji dostępny w książce pt. "Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego - historia i ludzie 1814-1994" Jadwigii Wiktor.

Historia Muzeum - dostępna w publikacji pt. "Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego - historia i ludzie 1814-1994" Jadwigii Wiktor oraz na stronie internetowej.

Budynek zbudowany w 1904 roku, w którym mieści się obecnie Muzeum uznany jest za zabytek.

dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Wiktor
z-ca dyrektora: dr hab. Tadeusz Stawarczyk

Muzeum Przyrodnicze
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
tel/fax (0-71) 322-50-44, tel. 322-50-41
e-mail: muzsekr@biol.uni.wroc.pl

Godziny otwarcia Muzeum:
w poniałki - nieczynne
we wtorki, środy, piątki, soboty w godzinach od 10.00 do 15.00
w czwartki, niedziele od 10.00 do 18.00.

Dojazd: z dworca kolejowego tramwajami linii 9 lub 17 do pl. Bema lub skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Wyszyńskiego.

Z A P R A S Z A M Y !


 
 
 

Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych