Murowana kapliczka słupowa. Kopia kapliczki z Barda Śląskiego.
fot. Dariusz Gdesz, Tomasz Gmerek
Powrót