Wnętrze izby "Zajazdu" z Szalejowa dolnego. (pocz. XIX w.)
fot. Dariusz Gdesz, Tomasz Gmerek
Powrót