Wnęka pieca kowalskiego w kuźni wiejskiej. (1856 r.)
fot. Dariusz Gdesz, Tomasz Gmerek
Powrót