Wrocław

Muzeum Miejskie Wrocławia
50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 14/15
tel. (0-71) 344-57-30
e-mail: muzeum_miejskie_1@age.pl - usługi muzealne;
muzeum_miejskie@age.pl - dyrekcja
Oddział: Muzeum Historyczne
50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 14/15
tel. (0-71) 344-57-30, 344-36-38, fax 344-47-85
Oddział: Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
Rynek - Ratusz
tel. (0-71) 344-14-34
Oddział: Muzeum Archeologiczne
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 35
tel. (0-71) 344-28-20, tel./fax 344-28-29
Oddział: Muzeum Sztuki Medalierskiej
50-108 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 5
tel. (0-71) 344-39-83
Oddział: Muzeum Militariów - Arsenał Miejski
50-136 Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9
tel. (0-71) 344-15-71
Oddział:Muzeum Sztuki Cmentarnej
53-301 Wrocław, ul. Ślężna 37/39
tel.(0-71) 367-82-36

Muzeum Architektury
50-156 Wrocław, ul. Bernardyńska 5
tel. (0-71) 344-82-78, 344-82-79, fax 344-65-77
e-mail: muzeum@ma.wroc.pl
Oddział: Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia
50-136 Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9 (Arsenał)
tel. (0-71) 344-48-21, 344-15-71, fax 342-52-692
e-mail: ambw@archiwum.wroclaw.pl

Muzeum Archidiecezjalne
50-329 Wrocław, pl. Katedralny 16
tel. (0-71) 327-11-78
e-mail: muzeum@pft.wroc.pl

Muzeum Narodowe
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
tel. (0-71) 372-51-50, 51, 53, 56, fax 343-56-43
e-mail: MuzeumNarodowe@wr.onet.pl
Oddział: Muzeum Etnograficzne
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 34
tel. (0-71) 344-33-13
Oddział: Panorama Racławicka
50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 11
tel. (0-71) 344-23-44
Oddział: Muzeum Sztuki Książki
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
tel. centrala (0-71) 372-51-50, 372-51-51, fax 343-56-43
Oddział: Muzeum Sztuki Współczesnej
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
tel. centrala (0-71) 372-51-50, 343-56-43

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4
tel. (0-71) 343-80-31 wewn. 219, 224, fax: 343-15-58
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
tel. (0-71) 340-26-18
Muzeum Geologiczne
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 30
tel. (0-71) 320-13-27
Muzeum Mineralogiczne
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 30
tel. (0-71) 320-12-06
Oddział Muzeum Mineralogicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 22
tel. (0-71) 340-26-68
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego im. Prof. W. Rydzewskiego
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
tel. (0-71) 322-50-44
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
53-301 Wrocław, ul. Krasińskiego 1
tel. (0-71) 343-67-65


Powrót