F O R U M     N A U K O W E

B A R O K

A.011222.   Siedemnastowieczny wystrój rzeźbiarski kościoła OO. Paulinów w Wieruszowie na tle snycerstwa pogranicza Małopolski i Wielkopolski w 3 tercji w. XVII - Michał Wardzyński, Warszawa

R E N E S A N S

A.011223.   Wielkopolskie późnorenesansowe dekoracje sklepienne w 1. tercji XVII wieku - Michał Wardzyński, Warszawa